BIDDEN

In de Vlaamse en Nederlandse katholieke kerken wordt een licht aangepaste versie van het Onzevader gebeden. Het nieuwe gebed klinkt iets moderner. Wie dat verkiest, mag uiteraard de klassieke versie blijven bidden. Hieronder het aangepaste Onzevader, met de wijzigingen voor Vlaanderen in het vet gedrukt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede
op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade
Amen.
Heer,
Maak me tot een werktuig voor uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien.
Waar onrecht is, vergiffenis.
Waar twijfel, geloof.
Waar wanhoop, hoop.
Waar duisternis, licht.
Waar droefheid, vreugde.

Bidden

O God,
geef me dat ik eerder verlang te troosten
dan getroost te worden;
te verstaan dan te worden verstaan;
te beminnen dan te worden bemind.
Want het is door te geven dat we krijgen,
door het vergeven dat we vergiffenis ontvangen,
door te sterven
dat we tot het eeuwige leven worden geboren.

Het Vredesgebed van Sint-FranciscusBidden

Hemelse vader,

U zond uw Zoon voor ons,
als brood uit de hemel.
Vandaag bidden wij tot u.

Voor iedereen die honger heeft.
Voor iedereen die armoede lijdt.
Voor ouders die hun kinderen horen huilen
om rijst en hen niets kunnen geven.

Help hen door onze handen, Heer.
Aanhoor ons gebed:
Stop dit onrecht.

AmenVerstuur uw zoekertje of gedicht!
Bidden