Heilig worden

HEILIG WORDEN

Heilig worden
Is de weg van Jezus gaan.

Eenvoudig worden en meer steunen
Op God dan op eigen kracht of bezit.

Treuren omdat er in de wereld
Niet genoeg van Gods goedheid
Handen en voeten krijgt.

Zacht en moedig zijn,
Beschikbaar, geduldig,
Bescheiden, luisterbereid en trouw.

Hongeren en dorsten naar de bron
Van gerechtigheid die bij God ontspringt
En die enkel via onze handen
Kan verzadigen.

In barmhartigheid het leven leren delen
Op voet van gelijkwaardigheid
Met zieken, armen, vluchtelingen,
Gekwetsten, zondaars.

Zuiver van hart zijn,
Doorzichtig als ongebroken glas
Waar Gods licht doorheen kan.

Vrede brengen, vergeving en verzoening:
Een stuwdam opwerpen tegen alle vormen
Van geweld in woord en daad
En zo bruggen slaan
Tussen ver uiteen liggende oevers.

Weten dat wie tegendraads probeert te leven
Vervolging zal kennen en spot,
Maar dat deze weg van Jezus
Leidt naar Verrijzenis.
Zo moge het zijn!

Naar Mt. 5, 1-12Verstuur uw zoekertje of gedicht!


Heilig worden